Update voor jongerenhulpsite wathelpt.nl

//Update voor jongerenhulpsite wathelpt.nl

Update voor jongerenhulpsite wathelpt.nl

Wat-helpt.nl is een website die ontwikkeld is door schoolmaatschappelijk werk, voor het mbo in de regio Tilburg en al sinds 2013 in de lucht. Onlangs is de site geüpdatet. We spreken Peter Ermen hierover, schoolmaatschappelijk werker op het Entreecollege Tilburg en onderdeel van de werkgroep die de site weer opnieuw onder de aandacht moet brengen.

Dichterbij de doelgroep

“Het is destijds ontstaan naar aanleiding van een goed voorbeeld uit Rotterdam. Zij hadden daar een zeer succesvolle website als manier om dichterbij de doelgroep te komen. Zo zijn wij ook gestart. Het doel is om ook dát deel van de doelgroep te bereiken, die zich niet persoonlijk bij de spreekkamer komen melden. Bovendien merkten we behoefte aan informatie omtrent alle onderwerpen die in de spreekkamer aan bod komen.” De onderwerpen waar Peter het over heeft zijn onder meer huiselijk geweld, dakloosheid, tienermoeders, studiefinanciering, ADHD, geen startkwalificatie en leven in twee culturen. Per onderwerp is er informatie te vinden en verwijzingen naar andere websites met relevante informatie. “Een bijkomend voordeel is, dat we hiermee een duidelijke sociale kaart hebben gecreëerd.” Op de site staan twee buttons. ‘Mail met..’ en ‘Chat met..’ “Voorheen waren we als schoolmaatschappelijk werker drie dagen per week online om te chatten. Een laagdrempelige uitkomst voor degenen die graag buiten de spreekkamer in een veilige omgeving hun vragen wilden stellen. Momenteel hebben we ervoor gekozen om de leerlingen een mogelijkheid aan te bieden om een chatafspraak aan te vragen.”

In de spotlight
De site werd de eerste tijd na lancering goed bezocht, van leerlingen uit de regio en zelfs tot en met Groningen werd er contact gezocht. Door gebrek aan middelen is de promotie en dus ook de bekendheid van de site wat afgenomen. “Ik denk dat de kracht van deze informatievoorziening op het moment daardoor niet helemaal uitgenut wordt.” Aldus Peter. Samen met Marion Kolster, regio coördinator VSV en Betty Ann Blommers, van het Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg worden er acties opgezet. “Na een update met toevoeging van meer visuele middelen zoals filmpjes is de site weer helemaal actueel. We zorgen dat er weer posters komen te hangen en dat er ook via digitale borden op scholen naar de wordt verwezen. Ook zullen we nog een PR-ronde maken langs de verschillende locaties.”

Voor en door
Peter benadrukt dat bijdragen aan de website absoluut welkom zijn. “Hij is met trots gemaakt en samengesteld voor, én door medewerkers in het onderwijs. Om op een goede manier in de informatiebehoefte van de leerlingen te voorzien. Dus docenten en studieloopbaanbegeleiders neem daarvoor ook gerust contact op. We spreken jullie graag ook om met blended werken en transfercoaching samen zorg te dragen voor een optimale ondersteuning en een goede, warme overdracht.”

Bijdragen aan de website of om een andere reden in contact komen met Peter?

06-23486772 | permen@roctilburg.nl

www.wat-helpt.nl

2018-07-06T12:33:26+02:00 4 juli 2018|Geen categorie|0 Comments

Leave A Comment