Diensten Route 35

//Diensten Route 35
Diensten Route 35 2017-06-08T17:42:49+02:00

Aanbod studie ondersteuning Route 35/MBO XP

Route 35 biedt op verzoek van de mentor, de studieloopbaanbegeleider of de coach van de bij een opleiding ingeschreven student een maatwerktraject, aan. Het aanbod dat hieronder opgenomen is, is een richtlijn. Het zijn mogelijke trajecten voor studenten die ook weer op maat kunnen worden aangeboden en uitgevoerd. Er is wel een basispakket maar geen sprake van een standaard aanbod.

 

– Beroepskeuzeonderzoek

Een beroepskeuzeonderzoek wordt voor een jongere aangevraagd als er vragen zijn over de mogelijkheden op het gebied van scholing of wanneer er onvoldoende zicht is op de interesse en persoonlijkheid en een opleiding die daarbij aansluit. Ook kan het zijn dat er onvoldoende zicht is op de capaciteiten en welk niveau van opleiding daar het meest bij aansluit.

Een beroepskeuzeonderzoek begint altijd met een intakegesprek, waarin de schoolloopbaan van de jongere in kaart wordt gebracht en waarin de vragen van de jongere worden verhelderd. Daarna is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitgebreid onderzoek door middel van tests en vragenlijsten. Het programma daarvan wordt in overleg met de jongere samengesteld. De tests worden altijd op maandagochtend afgenomen en nemen de hele ochtend in beslag.

In een tweede gesprek worden de resultaten besproken en is het de bedoeling dat de jongere voldoende inzicht heeft verkregen om tot een keuze te komen en/of een plan te maken om zich op een aantal opleidingen te oriënteren. Als het onderzoek is afgerond, ontvangt de jongere een rapportage, waarin de onderzoeksresultaten worden weergegeven. De school/aanmelder ontvangt een korte terugkoppeling.

 

– Heroriëntatietrajecten

Het heroriëntatietraject voor jongeren die tijdens de studie erachter komen dat de opleiding niet voldoet aan hun verwachtingen. Zij weten al wel wat ze graag zouden willen als vervolgopleiding en tijdens het traject wordt gekeken of die keuze klopt om ervoor te zorgen dat ze niet nog een keer uit de boot vallen.

logo PDF

Heroriëntatie trajecten

 

 

– Studiekeuzeadviesgesprekken

Jongeren die geen startkwalificatie hebben, die een vraag hebben op het gebied van studiekeuze en opleiding, hebben een gesprek met een medewerker Route 35. Tijdens dat gesprek wordt er gekeken naar de mogelijkheden van de jongere en wat er gedaan moet worden om die mogelijkheden te realiseren. Dat gebeurt middels een studieloopbaangesprek.

De medewerkers zijn geschoold in gespreksvaardigheden en het uitgangspunt bij de begeleiding is oplossingsgericht werken. Dat betekent dat er op zoek wordt gegaan naar de drijfveer van de jongeren en dat het uitgangspunt is dat de jongeren zelf verantwoordelijk is voor zijn stappen in zijn (school)loopbaan. De gesprekken zijn gericht op het activeren van de jongeren.