RMC regio 35: van uitvoerende naar ondersteunende en adviserende rol

/, Interviews, Leerplicht / RMC, overstap vo-mbo/RMC regio 35: van uitvoerende naar ondersteunende en adviserende rol

RMC regio 35: van uitvoerende naar ondersteunende en adviserende rol

“We vragen scholen het verzuim altijd te melden bij DUO en de onderwijsprofessionals te luisteren naar hun onderbuikgevoel. Klopt er iets niet? Trek aan de bel!”

De start van schooljaar 2017-2018 was nieuw, anders, energiek, positief en hier en daar een tikje hectisch. In het kader van de doorontwikkeling, richtte contactgemeente Tilburg het RMC dit jaar opnieuw in. Dit betekende nieuwe medewerkers, nieuwe werkwijzen en nieuwe systemen. En met maar één doel: meer aandacht voor de jongere, zodat hij/zij beter ‘landt’ binnen het onderwijs, in een werksetting of binnen de zorg. Een gesprek met Lia de Beer en Mariëtte van Hazendonk van het team Leerplicht/RMC regio 35 over VSV 2.0, verwachtingen en obstakels.

Begin dit schooljaar startte twaalf RMC-trajectbegeleiders die allen een ‘eigen’ school begeleiden. Een groot verschil met de voorgaande werkwijze, toen vier trajectbegeleiders ieder drie scholen bedienden. “Belangrijke speerpunten van RMC regio 35 in de VSV-aanpak 2.0 is het preventief acteren binnen de scholen en het bieden van trajectbegeleiding aan voortijdige schoolverlaters zodra ze uitgeschreven zijn”, vertelt manager Leerplicht/RMC Lia de Beer. “Omdat we voorheen minder RMC-medewerkers hadden, voerden zij alleen verzuimgesprekken en VSV-gesprekken. Trajectbegeleiding was niet aan de orde.”

Werken aan de voorkant
Deze gesprekken vonden plaats met alle leerlingen die verzuimden en waarvan de scholen het verzuim meldden. “Er werd geen onderscheid gemaakt in de verzuimproblematiek. Dit waren standaardgesprekken”, vult coördinator Leerplicht/RMC Mariëtte van Hazendonk haar collega aan. “Door een zorgvuldige filtering aan te brengen, kunnen we nu meer tijd besteden aan ondersteuning, advisering en het voeren van gezamenlijke gesprekken met verzuimers die daadwerkelijk dreigen uit te vallen. Op deze manier proberen we samen met de zorgcoördinatoren en mentoren van de scholen de jongeren binnen de onderwijsmuren te houden.”

Iedere school een trajectbegeleider
Niet alleen de filtering van de verzuimgesprekken op school zorgt voor meer constructieve gesprekken, ook het feit dat elke mbo-school een eigen trajectbegeleider heeft, draagt bij aan een betere ondersteuning op het verzuimgedeelte. Lia: “Iedere RMC-trajectbegeleider is duurzaam verbonden aan één school en brengt daar gemiddeld een dagdeel per week door. Hierdoor zijn de lijnen kort en zitten we samen met school bovenop de voortgang. We werken dus extra hard aan de voorkant, zodat we aan de achterkant minder uitvallers krijgen.” Wanneer een jongere -vanwege complexe problematiek- toch uitvalt, kan na uitschrijving direct gestart worden met trajectbegeleiding. Lia: “Omdat de RMC-trajectbegeleiders in het voortraject al nauw betrokken zijn, is er sprake van een warme overdracht. En dit komt de trajectbegeleiding ten goede.”

Oud-VSV’ers
Naast de intensieve samenwerking met mbo-scholen, richten twee van de twaalf RMC-trajectbegeleiders zich voornamelijk op de doelgroep ‘oud-VSV’ (jongeren tot 23 jaar die al een langere tijd geen opleiding volgen en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie). “Deze groep wordt actief benaderd”, vertelt Mariëtte. De RMC-trajectbegeleiders gaan, zo nodig ’s avonds, bij de jongeren thuis op bezoek. Samen met de jongere wordt gezocht naar een manier om aan de slag te gaan met zichzelf, school en/of arbeid.”

Eerste positieve geluiden
Het schooljaar is pas drie maanden jong en de eerste evaluatie met de mbo-scholen vindt in februari 2018 plaats. Daarnaast stromen de eerste studenten over het algemeen pas na de kerstvakantie uit. Het is dus nog wat vroeg om conclusies te trekken. Mariëtte: “De prille geluiden die we horen via de zorgcoördinatoren van scholen zijn positief. We werken met een ontzettend bevlogen en divers team, bestaande uit mensen met verschillende opleidingen en diverse achtergronden. Van hen horen we mooie berichten over de nieuwe wijze van samenwerken met de scholen. Maar omdat we net van start zijn gegaan, is het logisch dat het nog zoeken is naar de juiste weg.”

Open communicatielijnen
Een verandertraject geeft niet alleen energie; het vraagt als organisatie ook veel van je. Niet alles verloopt even snel, even goed. Zo heeft een mbo-school te maken met jongeren uit verschillende regio’s. Omdat er geen vast protocol is hoe om te gaan met deze verschillen, moeten gemeenten goed met elkaar communiceren over welk beleid ze toepassen. “Dit probleem is alom bekend natuurlijk”, vertelt Lia. “Op dit moment inventariseren we de verschillen. We zijn in gesprek met alle omliggende regio’s. We hebben er vertrouwen in dat we hier samen uit gaan komen. We kennen elkaar en hebben allemaal hetzelfde doel. We willen dat een jongere zijn plek vindt. Dat hij landt en zijn eigen pad bewandelt.”

De RMC-trajectbegeleider als verbinder
Niet alleen de werkwijzen van de regio’s onderling kunnen verschillen, ook de scholen kunnen verschillende invalshoeken en aanpakken hanteren. Lia: “En daar komt de RMC-trajectbegeleider om de hoek kijken. We hebben naar een bewuste match gezocht tussen trajectbegeleider en school. Die oprechte klik zorgt voor een intensieve samenwerking en meer maatwerk en daar plukken de jongeren weer de vruchten van natuurlijk. Wanneer school en trajectbegeleider échte verbinding maken, komen ze samen tot goede afspraken.”

Jeugdvolgsysteem
Alsof een nieuw team en een nieuwe werkwijze nog niet genoeg is, werkt team Leerplicht/RMC sinds afgelopen zomer met een nieuw jeugdvolgsysteem (JVS). “Van nieuwe systemen wordt iedereen een beetje zenuwachtig. Als je bedenkt dat we binnen een half jaar, na accordering van de aanschaf tot en met de implementatie, een nieuw systeem hebben gerealiseerd, dan waren die zenuwen ook wel terecht. Al verloopt nog niet alles geheel vlekkeloos: de registratie rondom alles wat met trajectbegeleiding te maken heeft, werkt meer dan goed.”

Volle kracht vooruit
Al deze ontwikkelingen maken Mariëtte en Lia trots. Lia: “Dankzij het enthousiasme van het team, de veranderde werkwijze en met behulp van het nieuwe systeem, kunnen wij samen met de scholen de jongeren bieden wat we al die tijd voor ogen hebben gehad. Dit geeft ons enorm veel energie. Met deze energie kun je naar buiten om de jongeren te helpen. En dat is wat telt.”

Kent u de trajectbegeleider op uw school al? Maak kennis met hem of haar en nodig de trajectbegeleider uit om te komen vertellen over wat hij of zij kan betekenen voor u en uw school.

2017-12-06T08:08:50+01:00 6 december 2017|gemeente, Interviews, Leerplicht / RMC, overstap vo-mbo|0 Comments

Leave A Comment