RMC / Leerplicht Regio 35 zet sterk in op verdere professionalisering

/, Professionalisering/RMC / Leerplicht Regio 35 zet sterk in op verdere professionalisering

RMC / Leerplicht Regio 35 zet sterk in op verdere professionalisering

Om kansarme en/of kwetsbare jongeren beter te bereiken en -mede- te begeleiden naar een startkwalificatie, is het RMC-team van Regio 35 flink uitgebreid. Volledig op sterkte is het in staat om nog verder te professionaliseren, meer aan de voorkant te interveniëren en samen met de partners te experimenteren met oplossingen. En dat stemt Harry Hageman positief. “Ik heb veel vertrouwen in de VSV-aanpak die we aan het ontwikkelen zijn binnen Regio 35.”

Harry Hageman, RMC Coördinator en Projectleider VSV 2.0, heeft de mooie taak om de belangen van de VSV-jongeren consequent op ieders agenda te zetten. “Zie mij maar als de aanjager. Ik zorg ervoor dat deze jongeren onder de aandacht blijven bij alle betrokken partijen die te maken hebben met deze specifieke groep. Daarnaast faciliteer ik binnen de gemeente de huidige en nieuwe trajectbegeleiders zo goed mogelijk, zodat zij hun werkzaamheden nog beter kunnen uitvoeren. Dit alles in het kader van de professionalisering die wij als gemeente verder willen doorvoeren.”

Van reactief naar proactief
En een uitbreiding aan medewerkers was nodig, want de gemeente wil van een reactieve naar een meer proactieve aanpak. Harry: “Wat wij als gemeente graag willen, is dat onze trajectbegeleiders veel meer aan de voorkant -bij het ontstaan van verzuimproblemen- interveniëren. Hiermee voorkom je uitval. En iedereen weet dat je beter kunt voorkomen dan genezen. Door de uitbreiding van ons trajectbegeleidersteam en een verdieping van de functie, kunnen wij dit ook daadwerkelijk realiseren. We zetten in op het versterken van de samenwerking met het onderwijs en het experimenteren met regelruimte.”

‘De VSV-aanpak vereist creatief oplossingsgericht samenwerken.’

In de positieve stand
Om bovengenoemde doelen te bereiken moet je als RMC / Leerplicht doortastend te werk gaan. “Bij aanpak VSV gaat het om verbinden en samenwerken”, vertelt Harry. “Iedereen moet in een positieve stand komen te staan om vervolgens samen slagen te kunnen maken. Dit geldt zowel voor gemeenten als voor onderwijs en zorg. Het is een groeiproces waarbij betrokkenheid van alle partners van cruciaal belang is. Deze slag willen we ook graag met de regiogemeenten maken. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de maatregelen en daarmee een belangrijke samenwerkingspartner. Daarnaast zijn we intensief bezig met het optimaliseren van onze eigen procesondersteuning. We willen een beter en efficiënter informatiesysteem. Parallel kijken we ook naar een slimmere ‘overdracht’ van leerlingen van het vo naar het mbo. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tool als Intergrip.”

‘Nu’ is belangrijk
Harry benadrukt graag de mogelijkheden die we samen hebben. “Ik denk dat we ons veel meer mogen focussen op het nu. Laten we vooral niet verzanden in allerlei ‘wat als’ scenario’s rondom bijvoorbeeld: privacy. Het levert ons niets op en deze tijd kunnen we beter besteden aan het bedenken van creatieve oplossingen. De overheid biedt ruimte om te experimenteren, dus laten we die ruimte pakken. Zo moeten we bij een complexe casuïstiek slimmer met regelgeving spelen, zodat we wél een passende onderwijsplek voor de jongere in kwestie weten te creëren.”

  ‘De overheid biedt ruimte om te experimenteren, dus laten we die ruimte pakken.’

De weg naar succes
Los van alle uitdagingen, speerpunten en andere doelen is er genoeg om trots op te zijn. Zaken die Harry positief stemmen. “Waar ik ontzettend blij mee ben, is de bereidheid die mensen binnen Regio 35 tonen om zich in te zetten voor leerlingen bij wie het niet vanzelf gaat. Het is aan ons allemaal om deze bereidheid om te zetten in concrete acties en het werken aan een sterke ondersteuningsstructuur. Daarnaast kijk ik met trots naar de ontwikkeling en uitbreiding van ons team. De beweging van reactief naar proactief werken is in gang gezet. Ik ben ervan overtuigd dat proactiviteit in combinatie met een sterke samenwerking enkel leidt tot succes.”

Op welke manieren kan RMC / Leerplicht Regio 35 nog beter sturing geven aan de VSV-aanpak en u helpen bij de uitvoering ervan? Wij horen heel graag uw tips.

2017-07-12T21:24:18+02:00 13 februari 2017|Leerplicht / RMC, Professionalisering|0 Comments

Leave A Comment