NIP: aanbevelingen Passend Onderwijs

/, Nieuws, Professionalisering, VO/NIP: aanbevelingen Passend Onderwijs

NIP: aanbevelingen Passend Onderwijs

Op 27 juni vond in de Vaste Commissie voor Onderwijs (Tweede Kamer) een Rondetafelgesprek Passend Onderwijs plaats. Het NIP heeft als input voor dit gesprek een brief ingestuurd met aanbevelingen voor de Commissie.

Doel van het Rondetafelgesprek is om ervaringen te horen van leerlingen, ouders, leraren, schoolbesturen en andere betrokkenen. Het NIP doet in de brief (pdf) de volgende aanbevelingen:

  1. Ontwikkel een heldere visie op het Nederlandse onderwijs ten aanzien van kinderen met speciale leerbehoeften 
   Wat zijn de doelen van Passend Onderwijs (en wat niet?). Welke elementen bepalen op basis daarvan het succes van beleid?
  2. Ondersteun scholen, leerkrachten, ouders en kinderen met de expertise van schoolpsychologen
   Hoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles pleit al langer voor het toepassen van beschikbare wetenschappelijke inzichten in de dagelijkse praktijk van onderwijs en opvoeding. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont gaf onlangs in een opiniestuk in de Volkskrant aan dat een goede uitvoering van passend onderwijs vraagt om meer dan advies en coaching:
   “We hebben kennis nodig van en voor leerkrachten (..). Kinderen met ADHD of autisme doe je er niet zo maar bij”.
  3. Versterk de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp
   De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is een zeer relevant onderwerp. Zowel vanuit Passend Onderwijs, maar ook aan de kant van de jeugdhulp. ln het kader van de evaluatie van de Jeugdwet heeft het NIP een vergelijkbaar pleidooi gehouden: zorg voor een samenhang in het geheel van stelsels en betrek de juiste expertise op de juiste plek.

Het NIP biedt in de brief aan om met de commissie in gesprek te gaan en de expertise van schoolpsychologen in te zetten om van Passend Onderwijs een succes te maken.

Meer lezen?

2018-07-04T22:04:48+02:00 3 juli 2018|MBO, Nieuws, Professionalisering, VO|0 Comments

Leave A Comment