Nieuwe aanpak Fix Up Your Life legt multiproblematiek sneller bloot

/, Professionalisering, Zorg & Begeleiding/Nieuwe aanpak Fix Up Your Life legt multiproblematiek sneller bloot

Nieuwe aanpak Fix Up Your Life legt multiproblematiek sneller bloot

‘Met maatwerk heb je aandacht voor de jongere en dat leidt tot een betere intrinsieke motivatie’

Fix Up Your Life, een initiatief van jongerenorganisatie R-Newt in samenwerking met BSH, ROC en Thuisadministratie, begeleidt en ondersteunt jongeren met schulden. Wat in het verleden al een succesvol traject bleek te zijn, is nu geboetseerd tot een nog effectievere aanpak. Het traject is veranderd in een maatwerktraject, waardoor niet alleen de financiële problematiek sneller zichtbaar wordt, maar ook de aanverwante problemen. Algemeen manager R-Newt Floor van Berkel vertelt.

“Voorheen boden we een statische training aan. Jongeren stroomden enkele keren per jaar op vaste data in, volgden een training en werden wanneer nodig verder begeleid door schuldhulpverlening. Nu bieden we een maatwerktraining aan waarbij instappen op ieder gewenst moment mogelijk is. De grote winst is dat jongeren, zodra ze zich bewust zijn van hun situatie, direct kunnen doorpakken.

Binnen de nieuwe aanpak mixen we interventies met lotgenoten –andere jongeren met schulden- met een systematische aanpak waarbij de jongeren vooral zelf aan de slag gaan. Dit laatste is belangrijk voor het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid en het stimuleren van gedragsverandering.

Deze manier van werken maakt de financiële situatie snel zichtbaar. Daarnaast legt het de overige problematiek ook sneller bloot. We weten dat schulden van grote invloed zijn op andere leefgebieden. Jongeren hebben vaak geen werk, inkomen, huisvesting, wonen en leven te duur of zijn uitgevallen tijdens hun opleiding. Vanwege ons stevige netwerk en de korte lijnen brengen we jongeren doelgericht bij de juiste instanties onder.

Omdat schulden zwaar drukken op andere leefgebieden, geeft het een jongere veel rust als hij financieel zaken op orde kan stellen. Dit geeft hem de kans zich te focussen op werk en scholing. Samen met de jongeren en onze partners kijken we naar de beste route. Als jongerenorganisatie zijn we ons bewust van het onder de aandacht brengen van geldproblemen. In de Week van het geld hebben we weer vele scholen bezocht om zo kinderen en jongeren preventief voor te lichten over omgaan met geld.

Ondanks dat het taboe rondom geldproblematiek lichtelijk is afgenomen, blijft het onderwerp om aandacht vragen. Je moet blijven investeren in voorlichting en het benaderen van risicojongeren. Veder houden we het contact zo laagdrempelig mogelijk. Dit uit zich bijvoorbeeld in Hotspot V39. Hierin vind je alle instanties die zich bezighouden met jongeren in één gebouw. Wat jongeren nodig hebben is perspectief en school speelt hier een grote rol in. FUYL zet de deur voor een jongere weer open naar perspectief, zodat hij zijn weg terugvindt naar scholing of werk.”

2018-04-10T07:23:01+02:00 9 april 2018|Jongeren, Professionalisering, Zorg & Begeleiding|0 Comments

Leave A Comment