MBO Expertiseteam gaat voor koppositie

/, MBO, Professionalisering, Zorg & Begeleiding/MBO Expertiseteam gaat voor koppositie

MBO Expertiseteam gaat voor koppositie

“In het meest ideale geval komen we vlak na de intakegesprekken al om de hoek kijken.”

Complexe casuïstiek oftewel: jongeren in een kwetsbare onderwijspositie die om een intensieve aanpak vragen. Iedere school heeft ermee te maken. Soms weet je als docent, begeleider of coördinator niet welke stap je wanneer moet zetten. Het MBO Expertiseteam prioriteert en adviseert, zodat scholen hun –kwetsbare- studenten optimaal kunnen begeleiden. Dat gebeurt nu vaak wanneer het vuur al aardig is opgelaaid. Maar als het aan het expertiseteam ligt, is de tijd van brandjes blussen voorbij. Het enige wat vanaf nu mag gaan vonken is de collectieve en integrale samenwerking.

Het MBO Expertiseteam maakt onderdeel uit van het MBO Expertiseprogramma. Dit programma is speciaal in het leven geroepen voor studenten die extra begeleiding nodig hebben en is toegankelijk voor heel regio 35. Om in deze hulp te kunnen voorzien, zochten de programmamedewerkers verbinding met externe experts –samenwerkingspartners-. Deze experts opereerden allemaal individueel en brachten ieder apart een advies uit.

Echte verbinding
Om échte verbinding te maken, besloot het Expertiseprogramma een multidisciplinair adviesorgaan op te richten. Renata Keijzer, projectleider MBO Expertiseteam: “Het team bestaat uit experts die een grote diversiteit aan hulpinstanties vertegenwoordigen. Zij bestuderen een casus en brengen een advies uit dat een school weer verder helpt in de –complexe-begeleiding van de student.”

Win-win
Het expertiseteam is er om mee te denken, overzicht te creëren en vooral advies uit te brengen: het adviesorgaan ver- of beoordeelt niemand. “De experts brengen graag hun expertise in om zo op een laagdrempelige manier dichter bij de doelgroep te komen”, vertelt Renata. “En niet alleen de experts leren veel van de dossiers ook de inbrenger heeft er baat bij. Zo steekt de dossierverantwoordelijke veel op van de aanpak of krijgt hij of zij de bevestiging op de juiste weg te zitten bij het uitzetten van hulpvragen.”

MBO Expertiseteam versus ZAT
Het MBO Expertiseteam moet niet verward worden met het ZAT (ZorgAdviestTeam). Het ZAT is een overleg met vaste partners die op vastgestelde tijden bij elkaar komen. Het ZAT raakt betrokken bij een casus wanneer school al diverse aanpakken heeft geprobeerd. De betreffende student ervaart op dat moment dus al meerdere problemen. Uiteindelijk wordt door het ZAT een externe partner ingeschakeld. Deze partij neemt de casus dan over. Renata: “Het doel van het expertiseteam is juist om preventief te handelen en de school te adviseren. De experts zijn afkomstig uit andere organisaties dan de vaste leden van het ZAT. De formatie van het expertiseteam kan, naar behoefte, ook wisselen.”

 


Optimalisatieslag

Intussen is gebleken dat het expertiseteam van absolute meerwaarde is. Nu is het tijd voor een optimalisatieslag. Dit houdt in dat er nog meer proactief gewerkt wordt. Renata: “We willen interveniëren aan de voorkant door bijvoorbeeld tijdens de intakegesprekken al in contact te staan met de scholen. Welke studenten vallen bij de aanmelding op? In het meest ideale geval wordt een lid van het expertiseteam de contactpersoon van een x aantal scholen en is hij of zij aanwezig bij de eerste voortgangsbesprekingen. Preventief werken is een belangrijke doelstelling voor ons.”

Ambities
En het expertiseteam heeft nog meer ambities. Zo wil het de methodiek formaliseren, nazorg bieden aan de scholen en dusdanig bekend raken bij scholen dat zij zelf het initiatief nemen om een casus in te brengen. “We werken nu aan een uitgekristalliseerde versie van onze methodiek, zodat iedere betrokken partij weet wat je kunt brengen en halen bij het inzetten van het expertiseteam”, vertelt Renata. “Daarnaast is het inbedden van nazorg een doel, want een advies krijgen is waardevol, maar in de praktijk kan een onderwijsprofessional toch weer tegen zaken aanlopen die het hem of haar moeilijk maken de casus naar het positieve te trekken.”

Naam en faam
Om meer bekendheid te kweken in regio 35, nodigt het expertiseteam onderwijsprofessionals uit om een casus in te brengen. Dit mag ook een zaak zijn die zich in het verleden heeft afgespeeld. Renata: “Ook van een niet-actuele casus kunnen alle partijen veel leren. Want wanneer zet je welke hulpvragen uit als een student in moeilijkheden verkeert? Maar we willen wel toe naar een omgekeerde beweging. Wanneer scholen ons, in een vroeg stadium, benaderen, komt er meer snelheid in de behandeling van het dossier en dat is alleen maar goed voor de student natuurlijk.”

Ons kent ons
Het expertiseteam bouwt de komende tijd hard aan het waarmaken van haar ambities. De bereidwilligheid is groot volgens Renata. “Onze partners zijn allemaal enorm gedreven om het team zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Wanneer er een casus wordt aangedragen, zijn alle teamleden bereid direct tijd vrij te maken voor een gezamenlijk overleg. Het is mooi om te zien dat partners en scholen onderling elkaar steeds sneller en gemakkelijker weten te vinden. De lijntjes worden echt heel kort. Daarnaast stellen we ons bij iedere casus de vraag: ‘Kunnen wij hier op adviesniveau mee aan de slag of hebben we andere partners nodig?’, zodat ook hier op een eerder moment de juiste beslissingen worden genomen.” 

Samen werken
Twee belangrijke partners in het geheel, maar met iets meer afstand tot het team, zijn het RMC en het wijkteam. “We investeren veel tijd en aandacht aan de overdracht wanneer een jongere wordt overdragen aan het RMC”, aldus Renata. “Het dossier is sterk inhoudelijk opgebouwd, zodat het RMC op de hoogte is van het voortraject. Een manier van werken die we steeds beter in de vingers krijgen. Maar er zijn ook uitdagingen. Zoals de wachttijden en de werkwijze van het wijkteam. Tijd speelt een cruciale rol in ons werk. Hoe langer een jongere moet wachten, hoe hoger de muur wordt. Ons uitgangspunt is dat jongeren zo snel als mogelijk de begeleiding krijgen die ze verdienen. Daar maken we ons iedere dag hard voor.”

Bent u werkzaam bij een mbo-school binnen regio 35 en hebt u een casus die een verhelderend advies van het MBO Expertiseteam kan gebruiken? Neem dan contact op met Renata Keijzer van ROC Tilburg: rkeijzer@roctilburg.nl.

2017-12-06T07:02:06+01:00 6 december 2017|Interviews, MBO, Professionalisering, Zorg & Begeleiding|0 Comments

Leave A Comment