Maatregelen VSV

/Maatregelen VSV
Maatregelen VSV 2017-06-08T17:42:50+02:00

Maatregelen

Inmiddels is de tweede periode aanpak VSV van start gegaan. Op 30 maart 2012 hebben de schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs het Convenant Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2012-2015 ondertekend en op 13 juli 2016 de samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2016 – 2020. Hiermee hebben de samenwerkende partijen afgesproken om samen een substantiële bijdrage te leveren aan de landelijke doelstelling om het aantal VSV’ers in 2020 terug te brengen tot maximaal 20.000 nieuwe VSV-ers per jaar.

De schoolbesturen hebben hiervoor een programma van maatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn erop gericht om de regiospecifieke VSV-problemen te bestrijden en de aantallen vsv’ers binnen de nieuwe normen te brengen dan wel te houden. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een grondige analyse van de vsv-problematiek in de regio en een evaluatie van de maatregelen in de eerdere convenantperiode.

Maandelijks verstrekt OC en W en de Gemeente Tilburg een overzicht van de cijfers zodat er goed vinger aan de pols kan worden gehouden of de ontwikkelingen binnen VSV conform de afspraken verlopen. Als dat niet het geval is, kan er op grond van de maandelijkse overzichten tijdig worden ingegrepen.

 

Cijfers

Programma van maatregelen