‘Ik wil het breder trekken dan individuele casussen’

/, Kwetsbare jongeren, Onderwijs-arbeidsmarkt/‘Ik wil het breder trekken dan individuele casussen’

‘Ik wil het breder trekken dan individuele casussen’

“Er is heel veel expertise om kwetsbare jongeren te helpen, maar het lukt niet altijd om onze krachten goed te bundelen. Hoe kan dat beter? Hoe zorgen we ervoor dat alle jongeren uit de regio hun plek vinden in de maatschappij? Daarvoor is het nodig om innovatief te zijn, je niet te laten beperken door bestaande kaders en regelgeving. En bovenal is het een kwestie van lef hebben.”

Aan het woord is Silvana van Ginneken, beleidsmedewerker gemeente Tilburg. Ze schreef diverse notities over jeugdwerkeloosheid en de aanpak rondom jongeren uit het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs. Ze schuift aan bij diverse overleggen om te praten over kwetsbare jongeren. Hoe kan de gemeente bijdragen om het voor hen gemakkelijker te maken hun plek in de maatschappij te vinden? “Ik wil kijken wat we van individuele praktijkvoorbeelden kunnen leren voor anderen. Zodat we een aantal heldere doorstroomroutes hebben van onderwijs richting werk of van werk naar werk. En dat we niemand uit het oog verliezen.”

Taak gemeente
Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het begeleiden en plaatsen van jongeren met een arbeidsbeperking naar werk. “De gemeente heeft handen en voeten gegeven aan deze nieuwe verantwoordelijkheid door samen te werken met alle scholen voor praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs. Arbeidsdeskundigen van de gemeente overleggen met de stagebegeleiders van de scholen en de aangemelde leerlingen over mogelijkheden en arbeidskansen. Het resultaat is een individueel plan naar werk. Er wordt samen gewerkt aan de uitvoering van het plan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van elkaars kennis van het netwerk en van de arbeidsmarkt.”

‘We moeten innovatief zijn en lef hebben’

Matchen op werk
Aan het eind van het schooljaar pakken de medewerkers van Werkgevers dienstverlening van de afdeling Werk en Inkomen de draad op. “Zij begeleiden de jongeren verder en zoeken een match qua werk. Ook beoordelen ze of en welke instrumenten zij inzetten om de jongeren te helpen. Denk aan een jobcoach, dat is een vaak gebruikt middel, werkplekaanpassingen of een loonkostensubsidie voor de werkgever. We proberen een goede match tussen jongere en werkgever tot stand te brengen. Wanneer dat niet is gelukt en er sprake is van een mismatch, zoeken we zo snel mogelijk naar een nieuwe plek bij een werkgever. We willen voorkomen dat iemand thuis op de bank zit.”

 

Intensieve begeleiding
Inmiddels ‘loopt’ de nieuwe werkwijze, maar dat ging niet van de één op de andere dag. Van Ginneken: “Het duurt een tijd voordat je elkaar weet te vinden en alles goed loopt. Doordat veel jongeren meerdere problemen hebben, zijn diverse organisaties betrokken. De collega’s van Werkgeversdienstverlening kwamen in een nieuw netwerk terecht, bovendien bleek de begeleiding van deze jongeren zeer intensief te zijn. Het kost meer tijd dan we van tevoren hadden ingeschat.”

In beeld houden
“En we zijn er nog niet”, vervolgt ze. “Zo wil ik de effectiviteit van instrumenten in kaart brengen. Ook moeten we kijken naar de monitoring van deze jongeren. We hebben de plicht om hen tot hun 27e te begeleiden. Ondanks de samenwerking tussen gemeente en onderwijsinstellingen kan het toch gebeuren dat een jongere buiten beeld raakt. Samen met andere partijen gaan we kijken hoe we dit beter kunnen monitoren. Wat mij betreft gaat dat verder dan het maken van een Excelsheet.”

Jongerenpunt
Dit jaar staat de komst en aankleding van het fysieke Jongerenpunt Midden-Brabant op de agenda. “Die is er al digitaal op www.jongerenpuntmiddenbrabant.nl. We willen laagdrempelig en goed bereikbaar zijn. Zo kunnen jongeren hun vragen bijvoorbeeld dag en nacht via de app stellen. De inzet is om binnen een dag te reageren op een vraag.”

2017-07-13T11:48:56+02:00 12 juli 2017|gemeente, Kwetsbare jongeren, Onderwijs-arbeidsmarkt|0 Comments

Leave A Comment