MBO

/MBO

Regio 35 vaart andere communicatiekoers

2018-07-04T21:10:32+02:00 4 juli 2018|MBO, Nieuws, VO|

Wat zes jaar geleden begon als een leuke digitale update is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige nieuwsbrief met een bereik van bijna 1000 onderwijsprofessionals. Nu is de tijd gekomen om afscheid te nemen van de VSV-nieuwsbrief in deze vorm. Om toch op de hoogte te blijven van alle VSV-ontwikkelingen en –initiatieven, gaat Regio 35 andere [...]

DE ROL VAN DE GEDRAGSWETENSCHAPPER BIJ HET VOORKOMEN VAN VSV

2018-07-06T11:29:02+02:00 4 juli 2018|Jongeren, MBO, Professionalisering, Zorg & Begeleiding|

“Wij leggen ook geen gouden eieren, maar we zijn altijd bereid om mee te denken.” Marieke Deliën is gedragswetenschapper binnen de Onderwijsgroep Tilburg. In totaal heeft ze al ruim tien jaar ervaring als schoolpsycholoog vanuit het expertisecentrum van de Frater van Gemert. Vanaf afgelopen schooljaar maakt zij deel uit van het team Route35/MBO XP. Hiermee [...]

VRUCHTBAAR WERKBEZOEK AAN REGIO35

2018-07-04T21:01:21+02:00 4 juli 2018|gemeente, Leerplicht / RMC, MBO|

Hoe start je een project met jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen ‘from scratch’? Je gaat informatie halen bij andere regio’s die al een paar stappen verder zijn! Het nieuwe project met werknaam ‘De Jongerenacademie’, staat nog in de kinderschoenen. Op uitnodiging van Marion Kolster en Harry Hageman werd een tour gepland bij verschillende [...]

NIP: aanbevelingen Passend Onderwijs

2018-07-04T22:04:48+02:00 3 juli 2018|MBO, Nieuws, Professionalisering, VO|

Op 27 juni vond in de Vaste Commissie voor Onderwijs (Tweede Kamer) een Rondetafelgesprek Passend Onderwijs plaats. Het NIP heeft als input voor dit gesprek een brief ingestuurd met aanbevelingen voor de Commissie. Doel van het Rondetafelgesprek is om ervaringen te horen van leerlingen, ouders, leraren, schoolbesturen en andere betrokkenen. Het NIP doet in de brief (pdf) de [...]

Lijst van 20: een quick start heroriëntatietraject met een duidelijke missie

2018-04-10T07:00:39+02:00 9 april 2018|gemeente, Jongeren, Leerplicht / RMC, MBO, Nieuws|

“Ik vind dat de jongeren complimenten voor hun deelname verdienen. Ze bevinden zich vaak in een kwetsbare positie. We hopen ze over het ‘dode punt’ heen geholpen te hebben met dit zetje in de goede richting.” Wat gebeurt er als jongeren tussen de wal en het schip vallen? Je zet een quick start heroriëntatietraject op [...]

Maatwerktraject Work2Learn blijkt schot in de roos

2017-12-06T18:43:19+01:00 6 december 2017|Interviews, Jongeren, MBO, overstap vo-mbo, VO|

Wat krijg je als je Track013 koppelt aan Route35? Een succesvol maatwerktraject dat jongeren in een kwetsbare onderwijspositie een nieuw perspectief biedt door hen bewust uit hun onderwijssituatie te halen. Het resultaat? Een positieve jongere met meer zelfvertrouwen én met de motivatie om weer terug te gaan naar school. Daar willen we meer van weten… [...]

MBO Expertiseteam gaat voor koppositie

2017-12-06T07:02:06+01:00 6 december 2017|Interviews, MBO, Professionalisering, Zorg & Begeleiding|

“In het meest ideale geval komen we vlak na de intakegesprekken al om de hoek kijken.” Complexe casuïstiek oftewel: jongeren in een kwetsbare onderwijspositie die om een intensieve aanpak vragen. Iedere school heeft ermee te maken. Soms weet je als docent, begeleider of coördinator niet welke stap je wanneer moet zetten. Het MBO Expertiseteam prioriteert [...]

Startersbijeenkomst Intergrip geslaagd

2017-10-13T16:14:33+02:00 13 oktober 2017|MBO, Nieuws, overstap vo-mbo, VO|

De overstap van vo naar mbo is een risicovolle. Juist tijdens deze overstap kunnen leerlingen buiten beeld raken. Het digitale systeem Intergrip moet ervoor zorgen dat er geen leerling meer tussen wal en schip belandt. Op dinsdag 3 oktober trapten betrokken partijen uit het vo en mbo de samenwerking hiervoor af met een geslaagde startbijeenkomst. [...]

‘Maatwerk is nodig om een toekomst te bieden’

2017-10-31T18:22:34+01:00 12 oktober 2017|MBO, Nieuws, Onderwijs-arbeidsmarkt, VO|

Samenwerkingsverband VO De Langstraat organiseert bijeenkomst kwetsbare jongeren Het liefst willen de gemeenten in De Langstraat alle jongeren helpen aan een startkwalificatie en/of toeleiden naar werk. Een lastige ambitie want daarvoor is een hoop energie, samenwerking en bovenal maatwerk nodig. Tijdens de bijeenkomst ‘Een kansrijke overstap van onderwijs naar arbeid voor alle jongeren, door slimme [...]

Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het MBO

2017-07-18T10:41:07+02:00 18 juli 2017|MBO, Nieuws, OCW|

Per 1 augustus 2017 treed de wet "Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het MBO" in werking. Onderstaand een promotie filmpje vanuit de overheid welke de instromende MBO leerlingen informeert omtrent de overstap procedure en de daaraan gekoppelde rechten en plichten. Het filmpje is onderdeel van een breed uit te zetten landelijke campagne.