Alle leerlingen op je netvlies

/, MBO, overstap vo-mbo, VO/Alle leerlingen op je netvlies

Alle leerlingen op je netvlies

Eigenlijk wilde het ROC Tilburg per 2018 aan de slag met het digitale overstapsysteem Intergrip. Maar de reacties van vo-scholen en mbo-instellingen waren zo enthousiast, dat het systeem al dit schooljaar in gebruik is genomen. Decaan Addie Hermans van Durendael : “Ik wist meteen: ‘dit wil ik hebben’.”

In de overstap van vo naar mbo ging ieder jaar veel tijd van Hermans en haar collega-mentoren en van de administratie zitten. “Via het convenant was vastgelegd dat ik drie keer een geprinte lijst van mbo-instellingen ontving met de stand van zaken: wie heeft zich waarvoor aangemeld en waar in het proces bevinden zij zich? Tussendoor was ik veel aan het bellen en nalopen. Klopt de informatie nog? Waar blijft iemand hangen? Welke leerling heeft een duwtje in de rug nodig? Ook vroeg ik leerlingen om een bewijs van inschrijving. Kortom: het kostte een hoop tijd, en dus geld.”

Altijd up-to-date
Nu weet ze met één druk op de knop hoe ‘haar leerlingen’ er voor staan. “Ik zie in Intergrip wie zich waarvoor heeft aangemeld, waar ze in het proces zitten, wie er bijvoorbeeld nog een intakegesprek moet doen en of ze zijn toegelaten of afgewezen. Real time, dus de lijst is altijd up-to-date. En dat is zo fijn. In het begin keek ik dagelijks, nu ongeveer één keer per week of wanneer het systeem een seintje geeft dat een leerling een niveau is gedaald in het proces. Dan zijn ze bijvoorbeeld afgewezen.

Net nog ontdekte ik dat een leerling die zijn diploma heeft gehaald, zich heeft afgemeld voor de opleiding waarvoor hij was toegelaten. Ik heb meteen zijn mentor op de hoogte gebracht hiervan. Vroeger had ik dit pas na de zomervakantie geweten, wanneer ik de nieuwe lijst van het mbo ontving en deze leerling ontbrak.”

‘Intergrip laat real time de overstap van vo naar mbo zien’

Digitaal doorstroomdossier
Intergrip begeleidt en monitort het systeem overstappen tussen schoollagen, in dit geval van vo naar mbo. Een belangrijk moment, want uitval is relatief groot tijdens deze overstap. Vo-scholen kunnen zelf kiezen of ze deze module willen afnemen. Via Intergrip blijven leerlingen continu in beeld, bij de vo-school, de mbo-instelling én RMC. Het digitale doorstroomdossier loopt ook via Intergrip. Een groot deel wordt door de leerlingen zelf ingevuld: wat zijn hun competenties, werkervaring aan stage en bijbaantjes, hoe hebben ze hun keuze voorbereid en in hoeverre zijn ze gemotiveerd voor de opleiding? Een deel vult de mentor in: waar moet de nieuwe school op letten, hoe schat hij of zij de slagingskans? Het maakt een warme overdracht gemakkelijk. ROC Tilburg wilde hier graag gebruik van maken, vandaar dat de instelling het initiatief nam.

Direct in actie
Intergrip werkt wanneer alle betrokken partijen uit de regio meewerken. “ROC Tilburg heeft eerst – met succes – draagvlak gecreëerd. Alle scholen doen mee, waarvan één of twee nog geen gebruik maken van de overstapmodule. Maar ik begreep dat zij dit volgend jaar ook gaan doen. Landelijk gezien heeft Intergrip een dekking van ongeveer 85%. Dus je ziet het bijvoorbeeld ook wanneer leerlingen naar een andere regio gaan.” Hermans is zeer te spreken over het systeem. “Het werkt gemakkelijk en bij vragen is de helpdesk goed en snel te bereiken. Het is eigenlijk altijd dezelfde middag opgelost. Maar het belangrijkste: leerlingen die dreigen uit te vallen, komen veel eerder op je netvlies. Als ik zie dat ze zich in april nog niet hebben aangemeld voor een vervolgopleiding, kan ik direct actie ondernemen.”

 

2017-07-13T11:18:42+02:00 12 juli 2017|Leerplicht / RMC, MBO, overstap vo-mbo, VO|0 Comments

Leave A Comment