Focus op vakmanschap

//Focus op vakmanschap
Focus op vakmanschap 2017-06-08T17:42:50+02:00

Focus op vakmanschap

Focus op vakmanschap beschrijft een aantal maatregelen van het Ministerie van OCW om ervoor te zorgen dat MBO instellingen (nog) beter gaan presteren. De verbetering en de maatregelen zijn gericht op:

  • Onderwijs (programmering, inrichting en examinering)
  • Professionalisering
  • Bedrijfsvoering
  • Doelmatigheid

In het MBO FoV Actieplan de acties die ROC Tilburg inzet om hier vorm aan te geven:

Programma Focus Op Vakmanschap 2014-2016

Bouwstenen plan van aanpak Focus op Vakmanschap