Geen leerling buiten de boot

//Geen leerling buiten de boot
Geen leerling buiten de boot 2017-06-08T17:42:50+02:00

 

In de schoolloopbaan zijn er een aantal cruciale momenten. Die momenten hebben te maken met:
– de overstap van de ene school naar de andere school
– de overstap van  VO naar MBO
– het moeten switchen van de opleiding als tijdens het schooljaar blijkt dat de opleiding niet voldoet aan de verwachtingen of te moeilijk is.
In regio 35 hebben de VO en MBO scholen, in samenwerking met RMC/LPA het document Overstap van VO naar MBO opgesteld om met name over de overstap van het VO naar MBO afspraken te maken en er voor te zorgen dat dat zo goed mogelijk verloopt. Meer informatie over de overstap?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgang VO naar MBO in regio 35 (PDF)